آخرین مقالات

test

address_gen pulse_gen RAM_READER sys_cntrl top UART_RX UART_RX2 UART_TX UART_TX2 UCF

ادامه مطلب »
مقالات

ایجاد سیستم پشتیبانی

در این مقاله به ایجاد سیستم پشتیبانی از طریق چت می پردازیم. باید کمی در مورد چرایی راه اندازی چنین سیستمی (سیستم پشتیبانی از طریق چت

ادامه مطلب »